Michael Geiger (Jahrgang 1998; DWZ :1266)
Fabian Herter (Jahrgang 1999; DWZ : 749)
Lawrence Kern (Jahrgang 1999; DWZ : 926)
Terence Kern (Jahrgang 1998; DWZ : 1019)
Hagen Martin (Jahrgang 1999; DWZ : 1085)
David Ott (Jahrgang 1998; DWZ : 1041)
David Urbat (Jahrgang 1999; DWZ : 1289)